Бета

Обекти

TЪРСИ

Чешма - лъвска глава с лула, Българска народна банка

Детайли за Паметника

Откъм ул. „Съборна”.

Вид:
Чешма/фонтан със скулптурна фигура
Дата на създаване:
Период:
1918-1944 г.
Местоположение:
София ул. „Княз Александър I” № 2

За коментари