Бета

Обекти

TЪРСИ

Митко Йотов Митев (Мадри), свободностоящ паметен знак, Природен парк „Витоша”

Детайли за Паметника

На разклонението на пътеката идваща от м. „Златните мостове” към с. Владая (едната пътека продължава към Владая по реката, а другата, хоризонтално, към Конната база) се намира изоставена горска хижа изградена от камък (вижда се на последната снимка). Изглежда тук е работил честваният с паметния знак човек, възможно по подръжка на водохващанията от реката. Текст: „Тук работи и внезапно почина Митко Йотов Митев (Мадри) род. 13. VІІІ. 1929 г. – поч. 2. ІІІ. 1972 г.”

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
Природен парк „Витоша”, пътека Владая – „Златните мостове”

За коментари