Бета

Обекти

TЪРСИ

Фасадна скулптура, Национална галерия за чуждестранно изкуство („Квадрат 500”)

Детайли за Паметника

През 1986 г. за фасадата на Галерията за чуждестранно изкуство скулпторът Любен Димитров създава алегоричните фигури „Пластични изкуства“, „Слава“, „Архитектура“, „Мисъл“, „Книжнина“ и „Плодородие“. Две от скулптурите на страничните фасади все още не са дигитализирани.

Вид:
Скулптура - фасадна
Дата на създаване:
Период:
1944 - 1989 г.
Местоположение:
София ул. „19-ти Февруари” № 1

За коментари