Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурна фигура „Край извора”, културен дом „Средец”

Детайли за Паметника

Скулптурата „Край извора“ представя полегнала гола женска фигура, наклонила глава надясно, с дясната си ръка нежно докосва врата си. Тя е създадена през най-плодотворния период от творчеството на Васка Емануилова – 70-те години. Както другите нейни скулптури в София, и тази се отличава с по-завършено и класично звучене. Макар и с плътни форми, тялото е с издължени пропорции. Хармоничните черти на лицето напомнят античния идеал за красота. И тук скулпторката не изневярява на своето виждане, че позата и жеста на фигурата трябва да са изразителни, естествени и непринудени. Всяка извивка и движение на формата следват вътрешна композиционна логика и едновременно с това съхраняват усещането за непреднамереност. Тази пластика на скулпторката с присъствието си се налага в пространството, живее свой живот, натоварена е с емоционален заряд. Наистина, Васка Емануилова преоткри по нов пластически и човешки начин голото тяло за българското изкуство. Симеон Симеонов

Вид:
Скулптура - реалистична
Дата на създаване:
Период:
1944 - 1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София ул. „Кракра” № 2А

За коментари