Бета

Обекти

TЪРСИ

Добри Желязков - Фабрикаджията, бюст-паметник, Борисова градина

Детайли за Паметника

Паметникът е разположен в парк „Борисова градина”, където в междувоенния период се създава алеята на бележитите българи. Обявен е за паметник на културата от местно значение във в. „Известия”, бр. 73/ 09. 09. 1955 г. Текст: Добри Желязковъ фабрикаджията родоначалникъ на българската индустрия Сливенъ 1800-1865. Паметникът е издигнат със средства на българските индустриалци. Бюстът е изработен от скулптора Стефан Пейчев за гр. Сливен, където е поставен през 1934 г. През 1937 г. е направена отливка за Борисовата градина. Тук паметникът е открит на 31.10.1937 г. По случай 100 години от основаването на първата българска фабрика от Добри Желязков, сливенската общественост възлага работата по бюста му на Стефан Пейчев без конкурс. Стефан Пейчев е от Сливен и е женен за внучката на Добри Желязков - Иванка. В началото на 30-те години Пейчев вече се е прочул като скулптор с няколко паметника в градовете Сливен и Котел. От 1932 до 1945 г. скулпторът е директор на Държавното училище за керамика и стъкло в София. Източници: Николай Бошев. Конкурсната система при създаването на паметници... С., 2004, с. 52 Красимир Добрев. Скулпторът Стефан Пейчев – забравен или не? Велико Търново 2017 - file:///C:/Users/PC/Downloads/7020%20(2).pdf

Вид:
Дата на създаване:
Период:
1918-1944 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София парк „Борисова градина”

За коментари