Бета

Райони

TЪРСИ

Надежда

Името на някогашното селище „Надежда” е дадено от първите заселници в чест на най-малката сестра на цар Борис ІІІ. Район „Надежда” обхваща богато озеленените ж.к. „Надежда” (І-ІV част), "Толстой" и "Свобода", кв. "Триъгълника" и кварталите "Илиянци" и "Требич", някога села. Тук се намира големият „Северен парк”. Най-малките жители на района се възпитават в близо двадесет детски градини и училища. В района се издигат четири военни паметника.

Паметници към този район