Бета

Райони

TЪРСИ

Възраждане

Територията на „Възраждане” обхваща част от градския център. След Освобождението в района са издигнати много величествени църковни храмове. На ул. „Цар Симеон” № 125 през 1955 г. е изграден малък параклис на мястото, където през 1555 г. е убит св. вмчк Николай Софийски. Тук се намират впечатляващите паметници на Одринската епопея и на Сто и двадесет годишнината от създаването на национално-освободителна организация на българите в Беломорска Тракия, Македония и Одринско, бюстовете на Георги Кирков – Майстора и на Христо Ботев, статуята „Св. София”. През първата половина на ХХ в. в тази като цяло по-бедна градска среда са живели много известни личности, сред които Георги Димитров, Петър Дънов, Христо Смирненски, Александър Вутимски, Владимир Димитров – Майстора, Александър Жендов. Някои от тях са възпоменати с паметни плочи и къщи-музеи.

Паметници към този район